ล้วงลึก Consent Mode ตัวช่วยวัดผล Conversion

consent mode conversion

คุกกี้แบนเนอร์สำคัญอย่างมากกับเว็บไซต์เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ Consent Mode และเห็นภาพรวมดาต้าที่ชัดขึ้น โดยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้

ทำไมติด Cookie Consent Banner แล้ว Conversion หายไป?

การวัดผล Conversion

Conversion ลดลงเพราะผู้ใช้ไม่กดยอมรับคุกกี้ การสร้างโมเดลจำลองขึ้นจากผู้ใช้ที่ยินยอม (Conversion Modeling) จะสามารถคืนข้อมูลที่หายไปกลับมาได้ถึง 70% 

ปรับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร ในวันที่ต้องยึดหลัก Privacy-First

กลยุทธ์ธุรกิจ Privacy-First

Privacy-First การให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล ทุกธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้ตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการบังคับใช้กฏหมาย PDPA

Privacy First ทำการตลาดอย่างไรในยุค PDPA

data in a privacy first world

ทำการตลาดอย่างใส่ใจลูกค้าโดยการพึ่งพิงข้อมูลส่วนตัวเท่าที่ผู้ใช้ให้ความยินยอม และวัดผล Conversionด้วยฟีเจอร์ของคุกกี้พลัส