ปรับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร ในวันที่ต้องยึดหลัก Privacy-First

กลยุทธ์ธุรกิจ Privacy-First

Privacy-First การให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล ทุกธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้ตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการบังคับใช้กฏหมาย PDPA

Privacy First ทำการตลาดอย่างไรในยุค PDPA

data in a privacy first world

ทำการตลาดอย่างใส่ใจลูกค้าโดยการพึ่งพิงข้อมูลส่วนตัวเท่าที่ผู้ใช้ให้ความยินยอม และวัดผล Conversionด้วยฟีเจอร์ของคุกกี้พลัส