Traffic Tracker ฟีเจอร์ที่ช่วยวัดผล Traffic เว็บไซต์อย่างแม่นยำ

Feb 28, 2023

วัดผล Traffic
วัดผล Traffic
วัดผล Traffic

Traffic Tracker ติดอาวุธให้กับการทำการตลาด ป้องกันการคลาดเคลื่อนและลดความผิดเพี้ยนของข้อมูล วัดผล Conversion ได้อย่างแม่นยำ

ใช้ Consent Management Platform อย่างไรให้คุ้มค่ายิงโฆษณา ?

เพราะการยิงโฆษณาคือการลงทุนของธุรกิจเพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในรูปแบบหนึ่ง เมื่อตัวตนของแบรนด์ปรากฏสู่สายตาคนหมู่มาก สิ่งท่ีได้กลับมาย่อมเป็นมากกว่าการขยายฐานลูกค้า แต่ยังรวมถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น

ทว่าเม็ดเงินลงทุนนี้คงเปล่าประโยชน์หากหลังยิงโฆษณาไปแล้วไม่อาจรับรู้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำว่าแคมเปญที่ปล่อยไปดึงดูดผู้คนกลับเข้ามาจากช่องทางไหนบ้าง 

แน่นอนว่าเมื่อมี PDPA เข้ามา การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของ Marketing ในยุค Privacy-First หลายธุรกิจจึงยิ่งจำเป็นต้องพึ่งพา Consent Management Platform (CMP) เพื่อเป็นการบอกกับผู้ใช้ว่าเว็บไซต์นั้นเคารพตัวเลือกความยินยอมของผู้ใช้แต่ละคนและการใช้งานคุกกี้ใดๆ ล้วนเป็นไปอย่างโปร่งใส  

ถึงอย่างนั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือจะแน่ใจได้อย่างว่าข้อมูลที่ได้รับกลับมานั้นครบถ้วนและแม่นยำ การเลือกใช้แพลตฟอร์มบริหารความยินยอมจึงต้องมองถึงความสามารถในการวัดผล Conversion ที่ป้องกันการคลาดเคลื่อนและลดความผิดเพี้ยนของข้อมูล

ทำไม PDPA ประกาศใช้แล้วถึงต้องมี Cookie Banner

หลังจากมีประกาศใช้ PDPA จะเห็นได้ว่าหลายเว็บไซค์ได้แสดงตัวแบนเนอร์ให้ผู้ใช้มีสิทธิเลือกว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฏหมายของทุกธุรกิจที่เมื่อมีการใช้งานคุกกี้จัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์จากนี้ไปจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน 

คุกกี้แบนเนอร์ (Cookie Banner) จึงมีเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ว่าคุกกี้ที่กำลังขอความยินยอมอยู่นั้นจะถูกใช้อย่างไร หากยอมรับคุกกี้จะเกิดผลอย่างไรตามมา เพราะหลักๆ แล้วคุกกี้ถูกใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ที่ดี เช่น ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อเปิดอีกแท็บ หรือ จดจำ Account ทั้ง Username/ Password เพื่อให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้ง เป็นต้น โดยการจะทำทั้งหมดนี้ได้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น

ทำไมจะทำการตลาดแล้วต้องมี Consent Management Platform

แน่นอนว่าเมื่อคุกกี้ถูกสร้างขึ้นแล้ว การที่จะจัดเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลมาใช้ต่อไปได้ คุกกี้นั้นๆ ต้องผ่านการยินยอมจากผู้ใช้เสียก่อน (Cookie Consent) นั่นจึงทำให้ทุกเว็บไซต์ที่มีการใช้งานคุกกี้จำเป็นต้องมี แพลตฟอร์มบริหารจัดการความยินยอม (CMP) เพื่อช่วยสแกนคุกกี้ทั้งหมดบนเว็บไซต์ก่อนนำไปจัดหมวดหมู่และบริหารความยินยอมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย PDPA 

เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่หลายธุรกิจต้องการมากกว่าแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ คือการวัดผล Conversion ที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

ทำไม Traffic เว็บไซต์ถึงน้อยลงเมื่อมี PDPA เข้ามา

สิ่งที่นักการตลาดติดตามอยู่เสมอคือการเติบโตของ Traffic บนเว็บไซต์เพราะตัวเลข Traffic เป็นสิ่งที่บอกถึงทั้งจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมการใช้งานว่าผู้ใช้เข้าชมหน้าไหนบ้างบนเว็บไซต์และใช้เวลากับแต่ละหน้านั้นเท่าไหร่ ตัวเลข Traffic จึงสำคัญในการใช้วัดผลว่าเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและตอบโจทย์ผู้ใช้หรือไม่ 

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อผู้ใช้ไม่ยินยอมให้ใช้งานคุกกี้เช่น คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Tag ของ Google Tag Manager นั้นก็จะไม่ทำงาน ทำให้ Google Analytics ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งที่มาของ Traffic ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ใช้ไม่ยินยอมให้ใช้งานคุกกี้เพื่อการโฆษณา การวัดผลโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Google Ads ก็จะขาดความแม่นยำเนื่องข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

Traffic Tracker ฟีเจอร์ที่ช่วยวัดผลการยิงโฆษณาอย่างแม่นยำ 

CookiePlus มีทีมพัฒนาที่พร้อมปลุกศักยภาพใหม่ๆ ให้กับ Consent Management Platform อยู่เสมอ จึงเป็นที่มาให้เกิด CookiePlus Feature ใหม่ล่าสุดพร้อมติดอาวุธให้กับการทำการตลาดอย่าง “Traffic Tracker” เข้าถึงปัญหาหัวใจของนักการตลาดที่ต้องการวัดว่าแคมเปญโฆษณาที่ปล่อยได้ผลมากน้อยเพียงใด 

Traffic Tracker ผู้ช่วยวัดผลแคมเปญโฆษณาและรองรับข้อมูลแหล่งที่มาผู้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลคลาดเคลื่อนให้กับธุรกิจ

แม้การติด Cookie Consent Banner จะเกิดปัญหาข้อมูลคลาดเคลื่อนในการระบุแหล่งที่มา (Traffic Sources) และการทำแคมเปญการตลาด (Campaigns) แต่ด้วยฟีเจอร์ใหม่จากคุกกี้พลัสจะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการวัดผลการตลาดและโฆษณาให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

จากเดิมทีที่ไม่สามารถบอกแหล่งที่มาของ Traffic จากผู้คนหรือ Customer Journey ที่เดินทางมาถึงเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน แม้จะมีการทำ UTM Taggings (utm_source/utm_medium) เพื่อให้สามารถระบุผลได้ แต่เมื่อเจอเข้ากับด่าน Cookie Consent ผลลัพธ์การทำโฆษณาที่ UTM ติดตามได้ก็จะหายวับไปกับตา หากผู้ใช้เลือกตัวเลือกไม่ยินยอมบนคุกกี้แบนเนอร์ ข้อมูลเหล่านั้นก็จะแสดงผลบน Report ของ Google Analytics แบบกว้างๆ อย่างเช่น (direct)/(none) ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าผลการยิงโฆษณาเป็นอย่างไร 

แต่ด้วย Traffic Tracker ฟีเจอร์ใหม่จากคุกกี้พลัสจะเข้ามาช่วยเสริมการทำงาน UTM Tags โดยพัฒนาให้สามารถสำรองข้อมูลแหล่งที่มาของ Traffic ไว้และจะนำข้อมูลมาใช้เมื่อผู้ใช้ยินยอมให้ใช้งานคุกกี้โดยไม่ปล่อยให้การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เสียเปล่า ทั้งยังผ่านการตรวจสอบโดยทีมกฏหมายมืออาชีพให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนนั้นถูกต้องตามกฏหมาย PDPA ทำให้สามารถบอกได้ว่าผู้ใช้เข้ามาผ่านช่องทางไหน ไม่ว่าจะ

  • Search Engine เช่น Google, Bing, Yahoo

  • Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram

  • Referral Traffic เช่น  เว็บไซต์รีวิวหรือเว็บข่าวที่ลิงก์กลับเข้ามายังเว็บไซต์

  • Email Campaigns เช่น อีเมลการตลาดที่ลิงก์กลับมายังเว็บไซต์

  • Paid advertising เช่น Google Ad, Facebook Ad

เริ่มต้นใช้งาน CookiePlus เพื่อตอบรับกับก้าวใหม่ของธุรกิจสู่ยุค Privacy-First ด้วยแพ็คเกจคุกกี้พลัส Free Plan สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ฟรีทันทีเพียง สมัครสมาชิก เท่านั้นก็สามารถทดลองใช้คุกกี้พลัสได้อย่างไม่จำกัดจำนวน Pageviews ที่ CookiePlus มีทีมงานคุณภาพและมากประสบการณ์พร้อมตอบทุกคำถามคาใจให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปด้วยพลังของดาต้า และ เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Make your website's cookie usage and privacy compliant with regulations starting today.

Start using for free

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024
CookiePlus by Predictive Company Limited