cookieplus-and-everdaymkt

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ใช้ CookiePlus Pro Plan ฟรี! 2 เดือน

“สำหรับ 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคม 2565

จาก Facebook Live: The Next Level : Data in the privacy – first world

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

สมัครสมาชิก CookiePlus​

กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” แล้วกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก CookiePlus ให้สำเร็จ

เพิ่มโดเมนที่ต้องการใช้งาน

เมื่อสมัครสมาชิกแล้วกด "เพิ่มโดเมน" ที่ต้องการ เลือกเป็นแพ็กเกจ "ฟรี"

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์

----

เงื่อนไข
1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกในขั้นตอนที่ 1 สำเร็จแล้วเท่านั้น
2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
3. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรีมาก่อน
4. เมื่อหมดระยะเวลาทดลองใช้งาน คุกกี้แบนเนอร์จะไม่สามารถใช้งานได้ แต่ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจเพื่อใช้งานต่อ
5. มูลค่าแพ็กเกจไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินได้
6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดเมนได้

เย่!

ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

โดเมนของท่านจะได้รับสิทธิ์แพ็กเกจ Pro Plan ภายใน 24 ชั่วโมง
*ระยะเวลาทดลองใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์

CookiePlus team 😀