>

>

ติดตั้ง Consent Mode v2 ผ่าน GTM (Google Tag Manager)

ค้นหา

ติดตั้ง Consent Mode v2 ผ่าน GTM (Google Tag Manager)

Consent Mode

เป็นวิธีการจัดการความยินยอม โดยยังเคารพตัวเลือกความยินยอม (Consent) และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดกับการวัดผลประสิทธิภาพโฆษณา และ การวิเคราะห์

ด้วยการใช้งาน CookiePlus CMP ที่รองรับ Consent Mode จากทาง Google จะช่วยให้การวัดผลประสิทธิภาพโฆษณา และ การวิเคราะห์ ได้ดียิ่งขึ้นถึง 70%


บทความที่เกี่ยวข้อง:


ขั้นตอนการติดตั้ง CookiePlus Consent Mode v2 Template

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ CookiePlus GTM Template

 2. ไปที่ https://tagmanager.google.com/ และเลือก Container ที่ต้องการติดตั้ง Consent Mode

 3. เลือกเมนู Templates ทางด้านซ้าย


 4. คลิกปุ่ม New ใน Tag Templates


 5. กดที่ไอคอน ⋮ (Vertical Ellipsis) ที่มุมด้านบนขวา เลือก Import แล้วทำการเลือกไฟล์ Template "CookiePlus CMP GTM Template.tpl" ที่ดาวน์โหลดมา


 6. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก


สร้าง CookiePlus Tag

หลังจากที่สร้าง Template เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการสร้าง Tag เพื่อให้ตรวจสอบและกำหนดให้ Tag ทำงานตามความยินยอมที่ผู้ใช้เลือก

 1. เลือกเมนู Tags ทางด้านซ้าย


 2. คลิกปุ่ม New เพื่อทำการสร้าง Tag


 3. กดที่ Tag Configuration


 4. เลือก CookiePlus CMP


 5. คลิกปุ่ม Add Row


 6. กด Add (ไม่ต้องใส่ข้อมูลในช่อง Region) เพื่อกำหนดให้ Tag ยังไม่ทำงานในครั้งแรกหากผู้ใช้ยังไม่ให้ความยินยอม


 7. เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วกดที่ Triggering


 8. เลือก Consent Initialization - All Pages


 9. ตั้งชื่อ Tag "CookiePlus CMP" แล้วกด Save


ขั้นตอนถัดไป