Privacy-First Marketing 6 สิ่งที่นักการตลาดต้องรู้ในยุค PDPA

Jan 23, 2023

Privacy-First Marketing
Privacy-First Marketing
Privacy-First Marketing

Personalized Marketing จะเปลี่ยนไปอย่างไรในวันที่มี PDPA เข้ามา ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่นักการตลาดควรรู้เมื่อต้องทำ Privacy-First Marketing

นักการตลาดต้องรู้อะไรบ้างในวันที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อกลยุทธ์ Personalized Marketing ซึ่งเป็นการทำการตลาดที่ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยอาศัยข้อมูลที่มี เพราะที่ผ่านมา ดาต้าคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตรงตามเป้าหมายและเข้าถึงใจลูกค้า ทว่าในยุค PDPA ที่ไม่อาจจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างอิสระอีกต่อไป 

6 สิ่งที่นักการตลาดต้องรู้เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปโดยที่ตอบรับกับโลกที่กำลังเข้าสู่ Privacy-First World

1.Page Speed 

Page Speed หรือ ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้รวมถึงประสิทธิภาพการไต่อันดับขึ้นสู่หน้าแรกบน Google 

 • จากการศึกษาพบว่าเว็บไซต์ที่ใช้เวลาโหลดนานขึ้นมากกว่า 2 วินาทีมีอัตราการกดออกจากเว็บ (Bounce Rate) เพิ่มขึ้น 103%

 • เว็บไซต์ของ BBC พบว่า 10% ของผู้ใช้กดออกจากหน้าเว็บเมื่อต้องรอโหลดนานขึ้น 1 วินาที

 • 40 % ของผู้ใช้จะกดออกจากเว็บไซต์ทันทีถ้าต้องรอโหลดนานกว่า 3 วินาที

เหตุผลหนึ่งที่เว็บไซต์ใช้เวลาโหลดนานขึ้นก็เพราะ Data Privacy เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ ยิ่งมีจำนวนการใช้งานของ 3rd party cookies และ scripts ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงกระทำผิดต่อข้อกฎหมาย (Compliance Risk) ที่มากขึ้นเท่านั้นทั้งยังทำให้เว็บไซต์โหลดนานขึ้นด้วย 

หากพบว่าเว็บไซต์ช้าลงและต้องใช้เวลาโหลดนานขึ้นอาจเป็นสัญญาณของการกลับมาออดิทการใช้งาน 3rd party cookies ให้มีจำนวนคงเหลือเท่าที่จำเป็น

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ทุกธุรกิจจึงต้องมีการใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management Platform หรือ CMP) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เช่นกัน ด้วยรูปแบบการทำงานของ CMP ที่ต้องมีการแสดงคุกกี้แบนเนอร์เพื่อทำงานให้ตรงตาม Cookie Preference ของผู้ใช้แต่ละคนและบันทึกความยินยอมของผู้ใช้นั้นไว้ จากนั้นจึงบล็อกหรืออนุญาต Scripts ให้ทำงานตามนั้น แน่นอนว่าขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้เวลาซึ่งขึ้นอยู่กับ CMP แต่ละเจ้าที่มีประสิทธิภาพต่างกัน ดังนั้นแล้วการเลือกใช้ CMP จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดต้องโฟกัส

CookiePlus แพลตฟอร์มที่เป็นมากกว่าแค่แบนเนอร์บนเว็บไซต์
ในกรณีที่สงสัยว่า CMP ที่ใช้มีผลต่อความเร็วในการโหลดเว็บไซต์มากน้อยเพียงใดสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อน-หลังการติดตั้ง CMP โดยการใช้เครื่องมือ Google’s Lighthouse Tool

2.จำนวน Cookies และ การติดตั้ง Scripts บนเว็บไซต์

เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตรงตามข้อบังคับทางกฎหมาย PDPA ที่ระบุไว้ว่าต้องให้ความคุ้มครองต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ โดยก่อนจะติดตามการใช้งานเว็บไซต์ต้องขอความยินยอมก่อนเท่านั้นพร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ นักการตลาดต้องรู้จักรายละเอียดของคุกกี้ที่ถูกใช้บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะ

 • สคริปต์อะไรบ้างที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

 • คุกกี้อะไรบ้างที่ถูกใช้จัดเก็บ analytic data

 • คุกกี้อะไรบ้างที่ใช้พัฒนาการใช้งานเว็บไซต์แต่ไม่มีก็ได้

 • คุกกี้อะไรบ้างที่ใช้ติดตามการทำโฆษณาหรือเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการตลาด

การจำแนกคุกกี้อย่างเป็นหมวดหมู่ย่อมทำให้ฝ่ายการตลาดสามารถจัดการการทำงานคุกกี้ได้ง่ายและเป็นระบบมากกว่า เช่น คุกกี้จำเป็น, คุกกี้จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน, คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน, และ คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณา เป็นต้น

เหตุผลที่การแยกหมวดหมู่คุกกี้เป็นเรื่องจำเป็นก็เพื่อให้การจัดการเว็บไซต์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุกกี้นั้นๆ ทั้งยังสามารถทำให้การบริหารจัดการความยินยอมเป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจึงทำให้จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Privacy First ทำการตลาดอย่างไรในยุค PDPA

3.อัตราการให้ความยินยอม (Consent Rate)

เมื่อเว็บไซต์มีการใช้งาน CMP ที่สามารถบริหารจัดการความยินยอมได้อย่างเข้าที่เข้าทางดีแล้ว นักการตลาดจะสามารถดูรายงานว่ามีผู้ใช้มากน้อยแค่ไหนกดยอมรับคุกกี้และไม่กดยอมรับคุกกี้ ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง การติดตามอัตราการให้ความยินยอมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักการตลาดได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ เช่น

 • การ retargeting กลับไปถึงผู้ใช้ที่กดยอมรับคุกกี้ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

 • ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อแบรนด์แค่ไหน

 • เช็คได้ว่าสาเหตุที่ผู้ใช้ไม่กดยอมรับคุกกี้เป็นเพราะดีไซน์ของคุกกี้แบนเนอร์หรือดีไซน์ของเว็บไซต์

การเลือกใช้แพลตฟอร์มที่สามารถออกแบบแบนเนอร์คุกกี้ได้อย่างละเอียดย่อมสร้างโอกาสในการมีแบนเนอร์ที่ตอบโจทย์มากกว่า เพราะนักการตลาดสามารถใช้งานฟีเจอร์ปรับแต่งหน้าตาแบนเนอร์ให้สะท้อนถึงความเป็นแบรนด์ได้ตามต้องการโดยที่ยังคงครอบคลุมสาระสำคัญบนแบนเนอร์ไว้ได้อย่างครบถ้วนเข้าใจง่าย

4.Marketing Technology ที่ใช้

แน่นอนว่าเพื่อให้การมาร์เก็ตติ้งประสบความสำเร็จมากที่สุด นักการตลาดย่อมต้องมีการนำ Marketing Technology หรือ MarTech Stack ที่หลากหลาย มาใช้งานพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น

 • Data Analysis

 • Marketing Automation

 • Content Management

 • Digital Asset Management

 • Target Audience

 • Social Media Management

เหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยทำการตลาดให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า ทว่าก็เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มเข้ามาเช่นกันว่าจะคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ให้มีความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร หรือหากมีกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) องค์กรจะต้องสามารถระบุได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนบ้าง ซึ่งหากข้อมูลที่เก็บไว้ไม่ถูกบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ก็ย่อมส่งผลให้ธุรกิจมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดเช่นเดียวกัน เนื่องจากองค์กรอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันท่วงที ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

CookiePlus รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Consent Mode ผ่าน Google Tag Manager เพียงติดตั้ง CookiePlus Tag ก็ใช้งานได้ทันทีและช่วยแก้ไขปัญหาด้าน Conversion Reporting ได้ถึง 70%​ รวมทั้ง รองรับการใช้งานกับ Google Analytics, Google Ads, SA360, DV360

5.จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขนาดของเว็บไซต์สัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เช่นกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดจะสามารถประเมินงบประมาณที่จะลงทุนไปกับการใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการคุกกี้ได้อย่างเหมาะสม 

อย่างเช่น CookiePlus ที่ตอบโจทย์การทำงานตามแพ็คเกจที่หลากหลายและเหมาะสมกับขนาดของแต่ละธุรกิจด้วยฟีเจอร์สำคัญที่จำเป็นต่อการสร้างแบนเนอร์คุกกี้และการบริหารจัดการความยินยอมจากผู้ใช้ ได้แก่

 •  จัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดไม่ว่าจะกี่ Pageviews ที่ถูกเปิดเข้าชม

 •  จัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ได้ตั้งแต่ 2,000 – 500,000 Sessions ต่อเดือน ​​โดยนับจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงจึงเริ่มนับเป็น Session ใหม่ 

 • เลือกปรับจำนวนการใช้งานได้ตามต้องการด้วยแพ็กเกจ Enterprise Plan พร้อมการดูแลโดย Account Manager 

 •  จำนวนผู้ใช้งานตั้งแต่ 1 บัญชีขึ้นไปจนถึงไม่จำกัดจำนวนบัญชี

 •  สแกน URLs ทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ตั้งแต่ 50 URLs ไปจนถึง 50,000 URls 

 •  บันทึกความยินยอมจากผู้ใช้ได้ตั้งแต่ 100,000 ไปจนถึงไม่จำกัดจำนวน ตามความยินยอมทั้งหมดที่บันทึกได้

 •  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 24 เดือน

 •  สำหรับ Basic Plan ขึ้นไปสามารถปรับแต่งแบนเนอร์ได้แบบละเอียดตามความต้องการ

 •  สำหรับ Basic Plan ขึ้นการปรับแต่งแบนเนอร์โลโก้และไอคอนได้ตามต้องการและความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจ 

 •  สำหรับ Basic Plan ขึ้นไปมีการใช้ Google Consent Mode เข้ามาช่วยในการวัดผล Conversion เพื่อใช้วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการทำการตลาด

6.Decayed data

ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมา หลายธุรกิจในไทยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้จำนวนมากอย่างไม่จำกัด ซึ่งไม่สามารถทำได้อีกต่อไปแล้วในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ากฎหมาย PDPA ได้บังคับให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้นั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น หรือไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วก็ควรทำให้สิ้นสุดการจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้เช่นกัน

นี่จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับนักการตลาดที่จะปล่อยวางจากข้อมูลเก่าๆ ที่จัดเก็บมาเฉยๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ ดังนั้นแล้วการคลีนอัพ CRM Database อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดทางกฎหมายและหันมาโฟกัสในข้อมูลที่สำคัญต่อการเกิดผลสำเร็จเท่านั้น 

ปลดล็อกบริษัทสู่โลกของ Privacy-First กับ PDPA Awareness Training เสริมสร้างมาตรฐานให้พนักงานในองค์กร
เริ่มต้นใช้งาน CookiePlus เพื่อตอบรับกับก้าวใหม่ของธุรกิจสู่ยุค Privacy-First ด้วยแพ็คเกจคุกกี้พลัส Free Plan สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้ฟรีทันทีเพียง สมัครสมาชิก เท่านั้นก็สามารถทดลองใช้คุกกี้พลัสได้อย่างไม่จำกัดจำนวน Pageviews ที่ CookiePlus มีทีมงานคุณภาพและมากประสบการณ์พร้อมตอบทุกคำถามคาใจให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปด้วยพลังของดาต้า และ เรายินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

Make your website's cookie usage and privacy compliant with regulations starting today.

Start using for free

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024
CookiePlus by Predictive Company Limited