>

>

ตั้งค่า Consent Settings เพื่อให้ Tag ทำงานตามประเภทความยินยอม

ค้นหา

ตั้งค่า Consent Settings เพื่อให้ Tag ทำงานตามประเภทความยินยอม

เปิดใช้งาน consent overview

 1. ไปที่ https://tagmanager.google.com/ และเลือก Container ที่ต้องการตั้งค่า Consent Settings

 2. เลือกเมนู Admin แล้วเลือก Container Settings


 3. ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Enable consent overview แล้วกด Save


ตั้งค่าประเภท Consent ให้กับ Tag

 1. คลิกที่ไอคอน Consent Overview เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า Consent


 2. ทำเครื่องหมายถูกที่ Tag ที่ต้องการ แล้วคลิกที่ไอคอน Edit Consent Settings


 3. เลือก Require additional consent for tag to fire แล้วเลือกประเภท Consent ที่ต้องการกำหนดให้ Tag นั้นๆ (ดูประเภท Consent ท้ายบทความ)
  (จากตัวอย่างจะเป็นการกำหนดประเภท analytics_storage ให้กับ Tag Google Analytics 4)


 4. คลิก Save เพื่อทำการบันทึก


การกำหนดประเภท Consent

การกำหนดประเภท Consent จะส่งผลให้ Tag ทำงานตามการยินยอมแต่ละหมวดหมู่คุกกี้ของ CookiePlus ดังนี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ -> analytics_storage

 • คุกกี้เพื่อการใช้งาน -> functionality_storage

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา -> ad_storage


ขั้นตอนถัดไป

 • ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ Consent Mode

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited