ให้ความสำคัญกับความ

เป็นส่วนตัวข้อมูลผู้บริโภค

เป็นอันดับแรก

ผู้ใช้งานเลือกควบคุมข้อมูลความยินยอมของตนเองได้

เพื่อสร้างอัตราความยินยอมที่สูงขึ้น

กว่า 5,000+ ธุรกิจ

ที่เราช่วยสร้างสมดุลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และการตลาด

สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค

ด้วย CookiePlus

มอบประสบการณ์การขอความยินยอมส่วนบุคคลที่ดีให้กับผู้ใช้

เพื่อนำข้อมูลมาขับเคลื่อนผลทางการตลาด

ใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ที่ได้รับความยินยอม

ข้อมูลที่มีคุณภาพ คือหัวใจสำคัญในการเข้าใจผู้ใช้ของคุณ และสร้างประสบการณ์

ที่ยอดเยี่ยมเพิ่มพูนข้อมูล ของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผ่านระบบการขออนุญาตที่ใช้งานง่าย

เข้าใจผู้ใช้ ของคุณอย่างลึกซึ้ง

พัฒนา กลยุทธ์ทางการตลาด ที่ตรงจุด

รักษา ความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลผู้ใช้

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ด้านชื่อเสียง

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์ของคุณ ด้วย CookiePlus ให้ผู้ใช้งานเลือก
เปิด หรือ ปิด ใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ ได้ และการโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูล

ของพวกเขา

ตัวเลือกการยินยอมที่ละเอียด ให้เกียรติการตัดสินใจของผู้ใช้

ปรับแต่งแบนเนอร์ได้อย่างอิสระ เพิ่มประสบการณ์ที่ราบรื่นและน่าเชื่อถือให้ผู้ใช้งาน

เทมเพลตสำเร็จรูป ใช้งานง่าย ตั้งค่าได้รวดเร็วภายในไม่กี่นาที

ยกระดับการจัดการ

ความเป็นส่วนตัวด้วย CookiePlus

เริ่มต้นใช้งานฟรี

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited