เริ่มสร้างแบนเนอร์เลยตอนนี้
ค่อยเลือกแผนในภายหลัง

เริ่มใช้งานได้ฟรีทันทีไม่จำกัดเวลา ไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต

เพราะการจัดการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณและเรา

เริ่มใช้งานได้ฟรีทันทีไม่จำกัดเวลา

ไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต

เพราะการจัดการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณและเรา

รายเดือน

รายปี

MOST POPULAR

Free

สำหรับผู้เริ่มต้น

0

บาท

/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

2,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 1 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 50 URLs

100,000 บันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 3 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Basic

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดเล็ก

199

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

20,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 1 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 500 URLs

6,000,000 บันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 12 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Pro

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดกลาง

1,249

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

100,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 10 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 10,000 URLs

ไม่จำกัดบันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 24 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Ultimate

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดใหญ่

2,649

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

500,000 Sessions ต่อเดือน

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

สแกนเว็บไซต์ 50,000 URLs

ไม่จำกัดบันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 24 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

รายเดือน

รายปี

MOST POPULAR

Free

สำหรับผู้เริ่มต้น

0

บาท

/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

2,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 1 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 50 URLs

100,000 บันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 3 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Basic

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดเล็ก

199

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

20,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 1 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 500 URLs

6,000,000 บันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 12 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Pro

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดกลาง

1,249

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

100,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 10 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 10,000 URLs

ไม่จำกัดบันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 24 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Ultimate

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดใหญ่

2,649

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

500,000 Sessions ต่อเดือน

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

สแกนเว็บไซต์ 50,000 URLs

ไม่จำกัดบันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 24 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

รายเดือน

รายปี

MOST POPULAR

Free

สำหรับผู้เริ่มต้น

0

บาท

/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

2,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 1 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 50 URLs

100,000 บันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 3 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Basic

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดเล็ก

199

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

20,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 1 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 500 URLs

6,000,000 บันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 12 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Pro

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดกลาง

1,249

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

100,000 Sessions ต่อเดือน

จำนวนผู้ใช้งาน 10 บัญชี

สแกนเว็บไซต์ 10,000 URLs

ไม่จำกัดบันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 24 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Ultimate

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจขนาดใหญ่

2,649

บาท

/โดเมน/เดือน

เริ่มต้นใช้งาน

ไม่จำกัด Pageviews

ใช้งานได้กับ Subdomain

500,000 Sessions ต่อเดือน

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

สแกนเว็บไซต์ 50,000 URLs

ไม่จำกัดบันทึกความยินยอม

จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 24 เดือน

ปรับแต่งแบนเนอร์แบบละเอียด

ปรับแต่งโลโก้และไอคอน

Google Consent Mode v2

Save 20%

Save 20%

Enterprise

สำหรับเว็บไซต์หรือธุรกิจที่ต้องการใช้งานจำนวนมาก สามารถเลือกปรับแผนการใช้งานได้ตามต้องการ

ปรับแต่งจำนวนการใช้งานที่เหมาะสม

ปรับแต่งจำนวนการใช้งานที่เหมาะสม

ดูแลโดย Account Manager​

ดูแลโดย Account Manager​

ติดต่อเรา

เปรียบเทียบแผน

เริ่มใช้งานได้ฟรีทันทีไม่จำกัดเวลา ไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต

การใช้งาน

จำนวน Pageviews

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ใช้งานกับ Subdomain

จำนวน Sessions ต่อเดือน

2,000

20,000

100,000

500,000

กำหนดเอง

เปิดให้ใช้งาน Sessions เกินโควต้า

Google Consent Mode v2

บันทึกความยินยอม

บันทึกความยินยอมสูงสุด

100,000

6,000,000

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสูงสุด

3 เดือน

12 เดือน

24 เดือน

24 เดือน

24 เดือน

แดชบอร์ดแสดงภาพรวมความยินยอม

เลือกดูข้อมูลแดชบอร์ดตามวันที่

บันทึกความยินยอม วันที่และเวลา / Session ID / หมวดหมู่คุกกี้ / IP Address

ระบุเวอร์ชั่นแบนเนอร์คุกกี้

ส่งออกข้อมูลบันทึกความยินยอม (Export)

ปิดการจัดเก็บ IP Address

สแกนเว็บไซต์

สแกนเว็บไซต์สูงสุดต่อวัน

50 URLs

50

URLs

500 URLs

500

URLs

10,000 URLs

50,000 URLs

ไม่จำกัด

จัดหมวดหมู่ให้กับคุกกี้ที่พบบ่อยอัตโนมัติ

ตั้งค่าความถี่การสแกนคุกกี้อัตโนมัติ

จัดการคุกกี้

เพิ่มและแก้ไขหมวดหมู่คุกกี้

เพิ่มและแก้ไขรายละเอียดคุกกี้

เปิด/ปิด การแสดงหมวดหมู่คุกกี้

การปรับแต่งแบนเนอร์

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นของแบนเนอร์

ตั้งค่าภาษาของแบนเนอร์

เลือกรูปแบบแบนเนอร์

ปรับแต่งข้อความบนแบนเนอร์

กำหนดลิงก์นโยบายคุกกี้

ปรับแต่งสีพื้นหลังแบนเนอร์

ปรับแต่งสีตัวอักษร

ตั้งค่าการแสดงปุ่มปฏิเสธ

ตั้งค่าการแสดงปุ่มปิดแบนเนอร์

ปรับแต่งขนาดตัวอักษร

ปรับแต่งสีปุ่ม

แสดงแบนเนอร์ตามภาษาของเว็บไซต์อัตโนมัติ

ปรับแต่งไอคอน

ปรับแต่ง CSS

กำหนดการย่อการแสดงรายละเอียดคุกกี้

ผู้ใช้งาน

จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด

จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด

1

1

10

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

เพิ่มและจัดการผู้ใช้งาน

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

การเผยแพร่

บันทึกเวอร์ชันแบนเนอร์อัตโนมัติ

จัดเก็บประวัติการเผยแพร่แบนเนอร์

กำหนดให้แบนเนอร์ขึ้นขอความยินยอมอีกครั้ง

บันทึกกิจกรรม

จัดเก็บประวัติการแก้ไขแบนเนอร์

ความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ

การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านทางอีเมล

การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านทางวีดิโอคอล

การดูแลโดย Account Manager

มาตรฐานสากล

CookiePlus ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2022

(Information Security Management)

CookiePlus ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 27001:2022

(Information Security Management)

ทำให้การใช้คุกกี้และความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดตั้งแต่วันนี้

ทำให้การใช้คุกกี้และความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของคุณ
เป็นไปตามข้อกำหนดตั้งแต่วันนี้

ทำให้การใช้คุกกี้และความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของคุณ
เป็นไปตามข้อกำหนดตั้งแต่วันนี้

เริ่มต้นใช้งานฟรี

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024 CookiePlus by Predictive Company Limited

Copyright ©2024
CookiePlus by Predictive Company Limited